บริษัท เคไลนส์ จำกัด
บริษัท เคไลนส์ จำกัด
K Lines Co.,Ltd.
Hotline: 08-6339-3316 Tel.0-2956-5609 Fax.0-2956-5007 E-mail: klines3012@gmail.com www.klines.co.th
 

เกี่ยวกับเรา

     บริษัท เคไลนส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการ ซึ่งครอบคลุมงานรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานประปา M&E งานติดตั้งเครื่องจักร ในราคาที่ร่วมกันกำหนดระหว่างท่านกับเรา บนมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อที่จะส่งมอบงาน หรือผลิตภัณฑ์ จากเราสู่ท่านผู้ให้ความไว้วางใจ ภายในเวลาที่กำหนด บนความพึงพอใจของทุกฝ่ายในระยะยาว
ี่
 
 
Copyright ©www.klines.co.th | Klines Co.,Ltd.
100/324 หมู่ 2 ถนนสุวิทนวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร: 0-2956-5007 | มือถิอ: 086-3393316 | อีเมล์: eiam_som@hotmail.com